delta-tordera_imgdestacada

On som

L’horta de El Banyonet es troba a Blanes, al delta de La Tordera, espai inclòs a la Xarxa Natura 2000, la zona coneguda per Pla d’en Bornes.

És una zona on des de sempre s’hi havia fet horta, i en els últims anys havia quedat infrautilitzada. Els terrenys són molt fèrtils i la temperatura benigna per la proximitat a la mar.

Els cistellaires de El Banyonet col·laborareu a la preservació de l’espai natural i dels usos tradicionals d’aquest entorn.